– WAAROM DIDACT? –

Bij Didact zijn wij van mening dat e-leren een onmisbare leervorm is voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis en ervaring. U als onderneming beschikt over het vakmanschap om te groeien: met Didact heeft u alle expertise over techniek en didactiek in huis om uw pedagogisch kapitaal ook daadwerkelijk te benutten.

– E-LEREN IS EFFICIËNT –

Het hoeft niet meer te worden bewezen: e-leren is efficiënt. Maar misschien is e-leren nog niet ingeburgerd in uw onderneming en heeft u graag nog eens alle voordelen op een rijtje?

CURSUSSEN EN OPLEIDING: DE GARANTIE OP EEN STERK BEDRIJFSRESULTAAT

 • Uw HR-afdeling weet het al langer: zij hebben er alle belang bij zich te focussen op de overdracht van kennis binnen uw onderneming.
 • De kennis van uw medewerkers is immers de sterkste troef voor de ontwikkeling en innovatie van uw onderneming.
 • De mogelijkheid om opleidingen en trainingen te volgen zorgt bovendien voor een hoog gevoel van tevredenheid bij uw werknemers.
 • Uit recente onderzoeken blijkt dat maar liefst 12% van de werknemers bij ontslag aangeeft ‘onvoldoende opleiding’ aangeboden te krijgen als hoofdreden voor zijn/ haar beslissing om de firma te verlaten.
 • Strategische plannen van beursgenoteerde bedrijven bulken van buzzwords als ‚onderwijsconsumenten’, ‚menselijk kapitaal’, ’talentontwikkeling’ enzovoort.
 • E-leren is de leervorm bij uitstek voor bedrijven van om het even welke omvang om informatie aan grote groepen in een hapklare vorm aan te bieden.

KORT EN KRACHTIG: LEREN OP KRUISSNELHEID

 • E-leren maakt afstandsonderwijs mogelijk: het organiseren van een opleiding is niet langer per definitie plaats- of tijdsgebonden.
 • De keuze en lengte van het opleidingsmoment kunnen dus vanuit een pedagogisch oogpunt worden bepaald.
 • Formele klassikale opleidingstrajecten om kennis door te geven zijn vaak te lang omwille van organisatorische redenen.
 • De doorlooptijd voor een e-leren cursus is gemiddeld 50% korter dan deze voor een klassikale training: de korte duur van e-leren verhoogt de inzet en motivatie van de cursist.
 • De cursist legt de opleiding af volgens zijn/ haar eigen ritme: deze autonomie zorgt voor een optimale verwerking van de aangeboden informatie.
 • Studies tonen aan dat de kennis aangeboden via e-leren een positief effect heeft op de leercurve van uw cursist: de informatie wordt 25 tot 60% beter onthouden in vergelijking tot klassieke classroom trainingen.

STANDAARDISERING EN FLEXIBILITEIT: EEN GEZOND HUWELIJK

 • Met e-leren is opleiding voor velen tegelijk mogelijk: de schaalvoordelen zorgen vanzelfsprekend voor de nodige besparingen in het opleidingsbudget.
 • E-leren is de geknipte oplossing om training efficiënt uit te rollen naar grote groepen medewerkers en dit allemaal in een geuniformiseerde ‚verpakking’: zo voelt iedereen zich thuis en betrokken.
 • Door e-leren te centraliseren heeft uw onderneming een betere grip op de kwaliteit van uw opleidingsaanbod.
 • Didact ondersteunt u bij de inrichting van een motiverend e-learning platform: zo kan Didact u bijvoorbeeld helpen met het opzetten van een onboardingcampagne die ervoor zorgt dat nieuwe medewerkers zich welkom, gewaardeerd en voorbereid voelen.
 • Voor een goede indruk krijg je immers maar één kans. Door het enthousiasme van de nieuwkomer meteen aan te wakkeren, ontstaat er een duurzame en positieve lange-termijnrelatie met de nieuwe werkplek.
onboard

GEEN TRACKING, GEEN E-LEREN

 • Het organiseren van digitale leeractiviteiten biedt een schat aan informatie, die nauwelijks te stroomlijnen valt via het klassieke onderwijssysteem.
 • Zo kunnen ondernemingen met Didact analyseren wie welke stappen heeft afgerond en met welk resultaat, hoeveel doorlooptijd er nodig is per vraag, welke documenten en naslagwerken er eventueel geraadpleegd werden om een vraag correct te beantwoorden, enzovoort.
 • Dankzij Didact is e-leren het verlengstuk van de leerstrategie binnen uw onderneming: u volgt de resultaten op de voet en stuurt bij indien nodig
 • Uw medewerkers moeten vaak rekening houden met heel wat wetten, regels en richtlijnen: een grondige kennis van de geldende verplichtingen is daarbij essentieel. Compliance is het stokpaardje voor veel auditors: Didact kan u helpen met het opzetten van e-opleidingstraject om medewerkers te sensibiliseren om bepaalde valkuilen te herkennen en vermijden.

Didact beschikt over alle kennis en ervaring met betrekking tot e-leren. U gaat dus in zee met professionals die de techniek van een LMS als geen ander kennen, en zorgen dat u uw technologische middelen ook optimaal kan benutten.