– PRIJSMODEL –

DIDACT werkt op basis van een licentie per contactpersoon (*). Met deze licentie kan u een ongelimiteerd aantal e-learning cursussen inplannen.

(*) Een contactpersoon is ofwel een medewerker gekoppeld aan AFAS Insite, ofwel een contactpersoon gekoppeld aan AFAS Outsite. Als zowel gekozen wordt voor de Didact koppeling in AFAS Insite als AFAS Outsite, vormen de medewerkers en contactpersonen samen de totale bundel contactpersonen.

https://www.didact.be/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_heart.svg

BRONZE

vanaf 250 licenties

1,25 € / licentie/ maand

https://www.didact.be/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_star.svg

SILVER

vanaf 500 licenties

0,95 € / licentie/ maand

https://www.didact.be/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_bolt.svg

GOLD

vanaf 1000 licenties

0,85 € / licentie/ maand

https://www.didact.be/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_diamond.svg

DIAMOND

vanaf 2000 licenties

0,80 € / licentie/ maand

https://www.didact.be/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_graph_increase.svg

ENTERPRISE

vanaf 3000 licenties

0,75 € / licentie/ maand

 • De vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 • De abonnementen zijn gebaseerd op een samenwerking van minimaal één jaar en worden maandelijks vooraf gefactureerd.
 • Het is mogelijk te veranderen van tariefplan indien de grootte van uw organisatie niet meer aansluit bij het gekozen prijsmodel.
 • Voor elke type abonnement geldt helpdesk support van Didact.

– DIDACT SERVICE CONTRACT –

Maak optimaal gebruik van je Didact koppeling!

Didact biedt jouw organisatie een geïntegreerde e-learning oplossing door cursussen en opleidingen digitaal aan te bieden voor je medewerkers via AFAS Software.

Sterker zelfs, indien je dat wenst, gaat Didact een stap verder dan de implementatie van onze koppeling: Didact ontzorgt je door het maken en uitrollen van e-learning modules uit handen te nemen.

Voorkom dat je de groei van je organisatie zelf niet kan bijbenen: draag het maken en uitrollen van e-learning cursussen en de procesoptimalisatie inzake cursusmanagement over aan onze professionals. Wij zorgen ervoor dat je niet slechts een fractie van de mogelijkheden gebruikt, maar onze koppeling maximaal gaat benutten en e-learning efficiënt kan inzetten als speerpunt binnen jouw organisatie.

Dat kan door het afsluiten van een service contract.

Het prijsmodel voor onze service contracten is net als ons prijsmodel voor de maandelijkse licentiekost van de Didact koppeling heel transparant: wij kunnen jouw organisatie ontzorgen en bieden daarvoor 3 soorten van service contracten aan. Voor een vast bedrag per maand leveren wij een effectieve bijdrage aan het de inzetbarheid van cursusmanagement binnen jouw bedrijf.

Hieronder lichten we graag verder toe wat je van Didact kan verwachten in ruil voor de gekozen formule.

https://www.didact.be/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_heart.svg

BRONZE – SERVICE

Een Bronze Service Contract met Didact betekent dat je op ons kan rekenen voor het overnemen van alle e-learning configuratie- en planningstaken binnen AFAS Software aangaande cursusmanagement.

We worden als het ware een verlengstuk van jullie HR afdeling, waarbij we de planningstaken en cursus aanmaak van je overnemen.

Daarnaast krijg je toegang tot de catalogus van Didact aangaande een aantal standaard modules die jullie vrij mogen gebruiken en dus niet zelf hoeven te ontwikkelen.

✔ Aanmaken en onderhouden van cursussen

✔ Opmaken van cursusberichten

✔ Inplannen van e-learning modules

✔ Onderhoud van InSite en/of Outsite Cursusmanagement Portaal

✔ Onderhoud van workflows inzake Cursusmanagement

✔ Support op afstand

✔ Toegang tot Didact e-learning catalogus

300 € / maand

https://www.didact.be/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_star.svg

SILVER – SERVICE

Een Silver Service Contract met Didact houdt in dat je bovenop de aangeboden services voor het Bronze Service Contract extra ondersteund wordt voor het bouwen en/of onderhouden van e-learning.

Je hebt maandelijks, of 2 maandelijks recht op de aanmaak van één nieuwe e-learning module, of 1 software recording, of op wijzigingen  binnen een bestaande e-learning (die door Didact werd aangeleverd).

Daarnaast geniet u van 10% korting op het toepasbare tarief voor het boeken van afzonderlijke e-learning consultancy dagen.

✔ Aanmaken en onderhouden van cursussen

✔ Opmaken van cursusberichten

✔ Inplannen van e-learning modules

✔ Onderhoud van InSite en/of Outsite Cursusmanagement Portaal

✔ Onderhoud van workflows inzake Cursusmanagement

✔ Support op afstand

✔ Toegang tot Didact e-learning catalogus

✔ 10 % korting tarief e-learning Consultant

✔ Kies:
Maandelijks :
Aanmaken van 1 nieuwe e-learning module (max 30 slides),
of aanmaken 1 software recording (max 20 stappen),
of aanpassen van 1 e-learning module (max 30 slides aan te passen)

of

✔ Kies:
2 Maandelijks :
Aanmaken van 1 nieuwe e-learning module (max 45 slides),
of aanmaken 1 software recording (max 30 stappen),
of aanpassen van 1 e-learning module (max 45 slides aan te passen)

600 € / maand

https://www.didact.be/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_bolt.svg

GOLD – SERVICE

Een Gold Service Contract met Didact houdt in dat de ondersteuning voor het bouwen en/of onderhouden van e-learnings aanzienlijk uitgebreid wordt. Bovenop het Bronze Service contract, wordt je extra ondersteund, vooral op het gebied van het maken van e-learning.

Dit kan ideaal zijn als je voor een behoorlijke transitie staat en in een jaar tijd behoorlijk wat modules, recordings en aanpassingen wil doen.

Daarnaast geniet u van 20% korting op het tarief voor e-learning consultancy, indien je gedurende een bepaalde maand extra wijzigingen wenst.

✔ Aanmaken en onderhouden van cursussen

✔ Opmaken van cursusberichten

✔ Inplannen van e-learning modules

✔ Onderhoud van InSite en/of Outsite Cursusmanagement Portaal

✔ Onderhoud van workflows inzake Cursusmanagement

✔ Support op afstand

✔ Toegang tot de Didact e-learning catalogus

✔ 20 % korting tarief E-learning Consultant

✔ Kies:
Maandelijks :
Aanmaken van 2 nieuwe e-learning modules (max 30 slides),
of aanmaken 2 software recordings (max 20 stappen),
of aanpassen van 2 e-learning modules (max 30 slides aan te passen)
of aanmaken van 1 nieuwe e-learning module (maximaal 75 slides)

of

✔ Kies:
2 Maandelijk :
Aanmaken van 2 nieuwe e-learning module (maximaal 45 slides)
of aanmaken 2 software recordings (max 30 stappen),
of aanpassen van 2 e-learning modules (max 30 slides aan te passen)
of aanmaken van 1 nieuwe e-learning module (maximaal 90 slides)

900 € / maand

Catalogus

Daarbovenop krijgt elke Didact serviceklant toegang tot de e-learning catalogus van Didact waarin je een aantal standaard e-learning modules terugvindt en gratis kan inzetten om uit te rollen naar je organisatie.We zorgen voor de aanmaak van cursussen, het opmaken van cursusberichten en het inplannen van e-learning modules voor jouw organisatie aan de hand van cursusevenementen. De nodige instructies voor die opdracht bezorg je ons heel eenvoudig via het daarvoor bestemde invulformulier op ons klantportaal. Wij gaan met de door jou aangeleverde informatie aan de slag en je krijgt van ons een bericht wanneer de cursus correct is ingepland voor je organisatie.

Regels

Om de samenwerking voor ontzorging in goede banen te leiden, beschrijven we hieronder enkele te respecteren richtlijnen voor beide partijen: samen houden we op die manier een goede controle over de inzetbaarheid van cursusmanagement binnen jouw organisatie en het efficiënte gebruik van de Didact koppeling.

Inplannen van e-learning

 • Elke nieuwe aanvraag wordt geregistreerd via het aanvraagformulier op ons klantportaal. Jouw aanvraag is pas volledig wanneer jij ons de volgende gegevens kan aanleveren:
  • Welke e-learning moet ingepland worden?
  • Welk bericht moet worden verstuurd naar de doelgroep?

Didact bespreekt bij de start van jouw Service Contract met de verantwoordelijke contactpersoon binnen de organisatie welke berichten gebruikt kunnen worden.

 • Wie is de doelgroep voor de te publiceren e-learning?

Het aanleveren van die doelgroep doe je aan de hand van een door Didact aangeleverde xls.lijst met AFAS medewerker nummer en naam.

 • Start- en einddatum van de in te zetten e-learning module.
 • Noodzaak voor het ter beschikking stellen van een certificaat in geval van een succesvol afgelegde e-learning?
 • Het inplannen gebeurt binnen de 3 werkdagen na insturen van de aanvraag via het klantportaal.
 • Elke in te plannen e-learning is reeds gekend en getest met Didact.

Aanmaken / Onderhouden van e-learning

 • De content wordt steeds aangeleverd in de afgesproken branding & verhouding. Didact levert hiervoor een template formaat aan.
 • Een re-branding en (her) maken van templates valt buiten het service contract en dient als apart project te worden geïnitieerd.
 • Vragen en examen worden opgeleverd in de afgesproken template.
 • Elke maand vult de klant een nieuw aanvraag formulier in via het klantportaal.

Cruciale informatie voor de aanvraag tot aanmaak van een nieuwe module is de volgende info:

 • J/N  – gebruik van question pools?
 • Minimale slagingspercentage?
 • Aantal vragen?
 • Aantal slides?

Cruciale informatie voor de aanvraag tot aanmaak van een nieuwe software simulatie is de volgende info:

 • Welke applicatie betreft het?
 • Gevuld script met alle stappen en kliks beschreven

Didact reageert binnen 8 werkuren op het aanvraagformulier

 • Oplevering en review momenten worden bij de eerste reactie op het aanvraagformulier door Didact vastgelegd.
 • Je geeft je opmerkingen: 2 correctierondes zitten in de prijs vervat. Nieuwe slides, nieuwe toets vragen, of een nieuwe branding horen niet thuis in een correctieronde en worden als een afzonderlijke projectaanvraag verwerkt.
 • De doorlooptijd voor het verwerken van opmerkingen bedraagt maximaal 2 weken. Om de doorlooptijd te waarborgen wordt via het aanvraagformulier bevestigd wanneer de e-learning klaar is voor review en binnen welke termijn de feedback voor correcties verzameld moet zijn.

Didact catalogus

 • De e-learnings uit onze catalogus worden éénmalig omgezet naar de huisstijl van uw organisatie. Je kan eigen teksten aanleveren ter vervollediging van de daarvoor voorziene slides. Structurele wijzigingen in de e-learning zitten niet in de prijs vervat, tenzij je daarvoor een offerte aanvraagt als een apart project of als een wijziging in Silver of Gold Service Contract.
 • Reken op een doorlooptijd van één week voor het rebranden van de catalogus, de doorlooptijd vangt aan de eerste dag waarop uw Service Contract in voege treedt.

Garantie

Didact is jouw vertrouwen waard.

Onderstaand zijn onze garanties van ons service abonnement.

Onze visie op de inzetbaarheid van e-learning ten voordele van jouw organisatie en onze werkwijze voor het creëren van e-learning content bieden jou deze voordelen waardoor je gerust bent:

Garantie 1: een learning en development coördinator is niet noodzakelijkerwijs een specialist in het ontwikkelen van e-learnings

Niemand heeft de wijsheid in pacht, ook een L&D-manager niet. Iedereen heeft zijn eigen expertise. Daarom evalueert onze e-learning specialist de aangemaakte module kritisch qua leerinhoud en vorm. Hij schoolt zich voldoende bij om je de kwaliteit te leveren die jouw organisatie verdient.

Garantie 2: altijd back-up

Didact begeleidt uw project van a tot z. Bij ziekte of afwezigheid staat je organisatie onder zware druk, en kan je als organisatie heel vaak moeilijk de noden bijbenen. Dankzij Didact staat er meteen een collega klaar die de job naadloos overneemt en e-learnings ontwikkelt en inplant volgens binnen de afgesproken format.

Garantie 3: copyright voor jouw organisatie

Didact vindt niet dat het jou mag gijzelen. Jij hebt betaald voor de aanmaak/ het gebruik van e-learning modules? Dan dragen we de rechten helemaal aan jou over. Je bent ons geen vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of in andere media.