Ingenieuze bedenker laptop voorzag ook visionaire toekomst online leren

By 10 februari 2017Nieuws

Bill Moggridge ontwierp als eerste een laptop die in een aktetas paste: de GRiD Compass was ’s werelds eerste draagbare computer met een scherm dat kon neerklappen tot op het toetsenbord.

Later doceerde Moggridge industrieel ontwerp aan de gerenommeerde Stanfort-universiteit. Hij ontwikkelde er het “Moggridge Learner Framework”. Het eerste concept van zijn Learner Framework-matrix werd in 2007 geïntroduceerd.

Het “Moggridge Learner Framework” is een systematiek om de verschillen in opleidingsbehoeften voor online training te classificeren. Op basis van deze indeling kunnen opleidingsprogramma’s op maat van de voorkeuren van een persoon worden opgesteld.

De matrix bestaat uit vier verschillende kwadranten:

  • de verticale as van de matrix heeft betrekking op de korte- en/of lange termijn doelstellingen van de cursist,
  • terwijl de horizontale as de mate van betrokkenheid en de motivatie van de cursist classificeert.

Het model brengt een breed scala aan mogelijke toepassingen voor online training in kaart voor uw onderneming.

Op basis van hun respectievelijke opleidingsbehoeften kan u uw medewerkerspopulatie onderverdelen in de volgende vier kwadranten:

  • padvinders
  • organisatoren
  • toeschouwers
  • dromers

1. Padvinders (Lange termijn visie / Sterk gemotiveerd)

Padvinders bevinden zich in de rechter bovenhoek van de matrix . Ze schatten de opleidingsdoelstellingen van de gevolgde online cursus op lange termijn naar waarde in en zetten zich ten volle in om de aangeleerde vaardigheid na het afronden van de cursus als dusdanig te beheersen. Zoals de benaming voor deze groep medewerkers al doet vermoeden, zullen deze cursisten het opleidingstraject op eigen houtje succesvol afronden.

Welk geheim wapen dient u in te zetten?

Padvinders gedijen het best in een gestructureerde leeromgeving. Aangezien deze cursisten zeer goed weten welke cursussen hen op lange termijn ten goede komen, kunnen zij aan de hand van een cursuscatalogus zelf een opleidingstraject samen stellen. Voor dit type cursist is een uitgebreid gamma aan online trainingsmiddelen zeer belangrijk, zodat ze op eigen tempo, wanneer het past, hun kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt immers dat deze groep werknemers ‘onvoldoende opleiding’ aangeeft bij ontslag als hoofdreden voor zijn/ haar beslissing om de firma te verlaten.

 2. Organisatoren (Korte termijn visie / Sterk gemotiveerd)

Organisatoren vindt u in de rechterbenedenhoek van de matrix . In tegenstelling tot padvinders, benaderen deze cursisten de te volgen online cursus vanuit een korte termijn perspectief.

Een voorbeeld hiervan zijn leidinggevenden die vanwege hun verantwoordelijkheden een compliancy cursus volgen om deze kennis, wanneer nodig, te kunnen delen met hun eigen team. Deze groep weet dat de cursusinhoud onlosmakelijk geënt is op de verantwoordelijkheid die zij dragen voor het team. Ze zijn er zich echter ook van bewust dat de verworven kennis niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk bijdraagt tot de kerntaken waar zij zich dagelijks op moeten focussen.

Een ander voorbeeld zijn medewerkers, belast met de vervanging van een zieke collega. Zij zijn gemotiveerd om hun back-up verantwoordelijkheden naar beste vermogen uit te voeren, maar zullen de aangeboden kennis uit de cursus op lange termijn niet meer of niet vaak gebruiken.

 Welk geheim wapen dient u in te zetten?

 De beste aanpak voor deze groep cursisten is online kennis en e-learning cursussen ter beschikking te stellen in een centraal kennisportaal, dat men kan raadplegen “wanneer nodig”. Zo volgt de cursist de online training op het moment dat zich een probleem of uitdaging stelt. Vanzelfsprekend koppelt u hier ook een uitgebreide sectie ‘veelgestelde vragen’ (‘job-Performance-Aid’) aan, vermits de kennis slechts zelden in de praktijk wordt toegepast en de cursist niet vertrouwd is met de te volgen handelingen.

3. Toeschouwers (Korte termijn visie / Weinig gemotiveerd)

Toeschouwers classificeert u in de linkerbenedenhoek van de matrix. Deze groep cursisten is niet gemotiveerd de online cursus te volgen, en ziet ook op lange termijn de meerwaarde (nog) niet van de nieuw verworven kennis of vaardigheden. Voor deze groep is het dan ook niet meteen duidelijk wat hij/zij ‘meer’ kan na het volgen van de cursus of hoe hij/ zij de nieuwe vaardigheden kan omzetten in de praktijk.

Een voorbeeld hiervan zijn marketeers die een online cursus ‘klanttevredenheid’ volgen. Zij werken uitsluitend in opdracht voor interne departementen, maar de evenementen die zij organiseren zijn bestemd voor klanten. Het is dus belangrijk dat deze medewerkers begrijpen hoe ook zij moeten uitdragen dat de onderneming klanttevredenheid hoog in het vaandel draagt.

 Welk geheim wapen dient u in te zetten?

 Aangezien toeschouwers niet noodzakelijkerwijs elke stap van het besproken proces uit de online cursus in detail hoeven te beheersen, schetst u tijdens de inleiding van het online cursusmateriaal alleen de algemene krijtlijnen van een proces. Benadruk hoe het onderwerp van de cursus het bedrijf en de werknemer zal helpen om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken: een vijf-sterren klantenservice bereik je alleen wanneer elke medewerker doordrongen is van diezelfde filosofie.

De effectieve inhoud van de cursus kan onderverdeeld worden in kleinere hoofdstukken; sleutelwoorden en zoekcategorieën laten de cursist toe selecties uit de module aan te klikken en te volgen. De cursist beslist autonoom welke inhoud relevant is voor zijn/ haar persoonlijke leerdoelstellingen.

 4. Dromers (Lange termijn visie / Weinig gemotiveerd)

(Dag)dromers situeren zich in de linker bovenhoek van de matrix . Deze groep volgt een online cursus vanuit een lange termijn oogpunt, maar de intrinsieke motivatie voor de online training is niet dezelfde als die van de lesgever.

Een werknemer die zich bijvoorbeeld inschrijft voor een Photoshop-cursus, bestemd voor medewerkers uit het departement Public Relations, terwijl hij/zij in zijn/haar huidige functie louter en alleen administratieve ondersteuning geeft. De motivatie om de online cursus integraal te vervolmaken is beperkt(er), omdat het een vaardigheid betreft die hij/zij voor een eventuele toekomstige job of nieuwe functie wenst te ontwikkelen.

Welk geheim wapen dient u in te zetten?

Online trainingsvormen die een cursist toelaten ‘quick & dirty’ de gezochte informatie te plukken uit een cursus.

Microlearning is een veelgebruikte term om deze vorm van online leren te omschrijven: het is een slimme techniek waarbij content meerdere keren tijdens korte leermomenten (drie tot vijf minuten) wordt aangeboden. Door de informatie op te delen in kleine bites, wordt de content gemakkelijker te begrijpen en op te nemen. Hands-on training, online demo’s, online video’s zijn allemaal voorbeelden van microlearning activiteiten bij uitstek geschikt voor deze groep .

Gebruik sociale elementen zoals door gebruikers gemaakte en beheerde content, een nieuwsfeed en de mogelijkheid om op content van collega’s te reageren en de content te waarderen. Zo kunnen dromers herhaaldelijk het verknipte cursusmateriaal raadplegen om de stukjes informatie die zij nodig hebben op te pikken voor toekomstig gebruik.

Laat deze cursisten echter niet toe om een lang online trainingsprogramma uit te zitten dat bovendien niet zal voldoen aan hun persoonlijke noden: dit is niet kosten- / tijdsefficiënt, noch voor de cursist, noch voor uw onderneming.

Voor meer informatie, lees het volgende boek (Engels): https://mitpress.mit.edu/books/designing-interactions

Didact helpt u graag het Moggridge Learner Framework om te zetten naar de praktijk en meer betekenisvolle online training cursussen aan te bieden. Via uw vertrouwde AFAS InSite-platform kan u online cursussen op maat van elke groep uit de respectievelijke kwadranten aanbieden.

Erik Van Kempen, Didact consultant, heeft jarenlange ervaring in het adviseren over en ontwikkelen van prikkelende cursusinhoud helemaal trouw aan uw eigen huisstijl.

Wenst u graag een afspraak? Klik hier voor een vrijblijvende demonstratiesessie van Didact.